Teenused

Mida me oleme valmis pakkuma?

Tallvrie Transport OÜ tegeleb peamiselt rahvusvahelise kaubaveoga.

Rahvusvaheline kaubavedu

Tallvrie Transport OÜ tegeleb peamiselt rahvusvahelise kaubaveoga Eesti ja Euroopa riikide vahel (Põhiliselt Saksamaa, Beneluxi maad, Rootsi, Taani, Norra). Teostame vedusid nii tent- kui külmikhaagistega, samuti liikuva põrandaga treileritega.

Konteinerveod

Lisaks rahvusvahelisele kaubaveole teostame riigisiseseid konteinervedusid. Omame kvaliteetseid konteinerveo treilereid ning oleme kogenud konteinerite veoga tegelev ettevõte.

Kombineeritud transport

Rahvusvahelised veod teostame kombineeritud transpordina, liigeldes Paldiski - Lübeck liinilaevadega.

Vajadustele vastav masinapark

Tallvrie Transport OÜ masinaparki kuulub hetkel 35 sadulautot.

Tallvrie Transport OÜ